Editorial Team

Editor in Chief

  • Ach. Baidowi, Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawalib Jakarta, Indonesia, (Google Scholar)

Editors

  • Hasan Ma'ruf, Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawalib Jakarta, Indonesia
  • Alfred Lazuardi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Advisory Editorial Board

Technical Assistant

  • M. Fikri Aulia, Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawalib Jakarta, Indonesia